ЗАЩИТЕТЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Encrypt 4.0
"Кибератаките представляват по-голяма заплаха за демокрациите и икономиките от оръжията и танковете“

Encrypt 4.0
-Председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 2017 г.

Protect your data

Encrypt 4.0
“Cyber-attacks pose more danger to democracies and economies than guns and tanks"

-Commission President Jean-Claude Juncker, 2017

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

Encrypt 4.0 Матрица за одит на кибер риска (CRAM)

Инструмент за подпомагане на МСП в производственият сектор в извършването на цялостен анализ на техните процеси и идентифициране на кибер рисковете, използвайки иновативни технологични решения, базирани на Индустрия 4.0.

Encrypt 4.0 Учебна лаборатория по киберсигурност

Онлайн инструмент за обучение, посредством който МСП ще работят съвместно по различни проекти и казуси, с цел повишаване на уменията им по киберсигурност.

Encrypt 4.0 Документален архив за кибер атаки

Инструмент, който ще предостави достъп до критичен анализ на реални кибератаки и възможни сценарии за тяхното предотвратяване, идентифициране, отстраняване и начините за възстановяване от тях.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Ние подпомагаме, поддържаме и подобряваме вашата киберсигурност

1
1

Стимулиране мениджмънта на МСП в производственият сектор да възприеме проактивен подход към киберсигурността, приложим за съответното предприятие, чрез подкрепа в процеса на анализ, идентифициране и отстраняване на кибер рискове и заплахи

2
2

Насърчаване на интерактивно проектно-базирано обучение за повишаване на уменията и компетентностите по киберсигурност на служителите в МСП и/или професионалистите в областта на киберсигурността

3
3

Укрепване диалога между заинтересованите лица в областта на киберсигурността и предоставяне на свободен достъп до критически анализи на научените уроци и възможни сценарии за киберзащита