ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Encrypt 4.0
“Οι επιθέσεις στο διαδύκτιο θέτουν σε περισσότερο κίνδυνο τις δημοκρατίες και τις οικονομίες παρά τα όπλα και άρματα μάχης”

-Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, 2017

Protect your data

Encrypt 4.0
“Cyber-attacks pose more danger to democracies and economies than guns and tanks"

-Commission President Jean-Claude Juncker, 2017

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Encrypt 4.0 Πίνακας Ελέγχου Κινδύνων στο Διαδίκτυο (ΠΕΚΔ)

Ένα εργαλείο για την υποστήριξη των μεταποιητικών ΜΜΕ που εκτελούν μια ολοκληρωμένη ανάλυση των διαδικασιών τους χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που βασίζονται στο Industry 4.0 και εντοπίζουν τους κινδύνους στον διαδίκτυο.

Encrypt 4.0 Εργαστήριο εκπαίδευσης ασφάλειας στο διαδίκτυο

Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο όπου οι ΜΜΕ θα συνεργάζονται σε διάφορα έργα και μελέτες περιπτώσεων και θα ενισχύσουν έτσι τις δεξιότητές τους στο διαδίκτυο.

Encrypt 4.0 Συστοιχία Δεδομένων σε διαδικτυακές επιθέσεις

Ένα εργαλείο που θα παρέχει πρόσβαση σε κριτική ανάλυση πραγματικών διαδικτυακών επιθέσεων και χάρτες πορείας σχετικά με τον τρόπο πρόληψης, αναγνώρισης, αντιμετώπισης και ανάκτησης από αυτές.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Βοηθάμε, υποστηρίζουμε και ενισχύουμε την ασφάλεια του δικτύου σας

1
1

Βοηθούμε τη διοίκηση μεταποιητικών ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόληψη έναντι της ασφάλειας στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας τις στην ανάλυση, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών στο διαδίκτυο που απειλούν τον οργανισμό τους.

2
2

Προωθούμε την διαδραστική μάθηση με βάση πραγματικά έργα για την ενίσχυση δεξιοτήτων ασφάλειας στο διαδίκτυο και ικανοτήτων των εργαζομένων των ΜΜΕ ή / και των επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο

3
3

Ενισχύουμε τον ομότιμο διάλογο στον τομέα της ασφάλειας και παρέχουμε δωρεάν πρόσβαση σε σημαντικές αναλύσεις μαθημάτων και χαρτών πορείας άμυνας στο διαδίκτυο.

What is Content Marketing?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

Cybersecurity Project Image

What is Media Marketing?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

What is App Development?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

What is SEO Optimization?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

What is Web Development?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

What is PCC Advertising?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.