Април 2021 г.

Newsletter 1

„КИБЕР АТАКИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПО-ГОЛЯМА ОПАСНОСТ ЗА ДЕМОКРАЦИИТЕ И ИКОНОМИКИТЕ ОТ ОРЪЖИЯТА И ТАНКОВЕТЕ“
Жан-Клон Юнкер, Председател на Европейската комисия, 2017 г.
Добре дошли в първия бюлетин по проект ENCRYPT4.0!
ENCRYPT4.0 е двугодишен проект, стартирал през ноември 2020 г., който ще продължи до октомври 2022 г. ENCRYPT4.0 е финансиран с подкрепата на програма Еразъм+ и през следващите две години партньорите по проекта ще работят по ангажиране на професионалисти и младежи в целеви обучителни интервенции в областта на кибер сигурността. Целта е да се засили капацитета на производствените МСП да гарантират сигурността на данните си в контекста на Индустрия 4.0 и да се допринесе за справяне с недостига на персонал в областта на кибер сигурността чрез създаване на подробен набор от обучения.
Тъй като Encrypt 4.0 има за цел да предостави на производствени МСП в цяла Европа набор от инструменти за справяне с кибер заплахи, е необходимо паневропейско усилие, осигурено от обширните експертни познания на всички партньорски организации. В допълнение, международното естество на кибер атаките ги прави проблем, който преминава отвъд националните граници и който може да бъде адекватно адресиран единствено чрез споделяне на знания и практики.

ENCRYPT4.0 СТАРТИРА ОНЛАЙН

Първата среща на екипа по проект ENCRYPT4.0 се проведе на 25 ноември 2020 г. Поради пандемията от COVID-19, срещата се състоя онлайн. Тази среща даде на всички организации възможност да се запознаят, а координаторът UMFST представи проекта, целите и бъдещите дейности по интелектуалните продукти, планирайки дейностите през първите шест месеца.
Консорциумът ще се срещне отново, за да обсъди напредъка по проекта, през май 2021 г., отново онлайн заради пандемията от COVID-19.

ЗАЩО ENCRYPT4.0?

Проектът ENCRYPT 4.0 е базиран на разбирането, че макар и бъдещето на бизнеса да е дигитално, много управители и съвети на директори често остават неинформирани относно рисковете свързани с кибер сигурността. Вместо това е необходимо да промотираме инструменти и информация, които да позволяват на ръководството на производствени МСП да възприемат проактивен подход към кибер сигурността, като ги подкрепят в процеса на анализ, идентифициране и справяне с кибер рисковете и заплахите за техните организации.
Сред другите цели на проекта са насърчаването на интерактивно учене, базирано на проекти, с цел стимулиране на уменията свързани с кибер сигурността и компетенциите на служителите на МСП и/или професионалистите в областта на кибер сигурността; засилване на партньорския диалог в областта на кибер сигурността; предоставяне на свободен достъп до критични анализи на научените уроци и планове за кибер защита.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЕКИПА…

Консорциумът по проект ENCRYPT4.0 е съставен от 6 партньорски организации от 6 европейски държави: