Νέα Συναντήσεις έργου

Συνάντηση έργου στη Λάρνακα, Κύπρος, 4-5 Αυγούστου 2022

Η τέταρτη συνάντηση έργου του έργου Erasmus+ “Joint Cyber Workforce Development Initiative to Enable The European Industry to Overcome the Shortage of Cybersecurity Professionals – Encrypt 4.0” (αρ. έργου 2020-1-RO01-KA202-079983) πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, Κύπρος στις 4-5 Αυγούστου 2022, φιλοξενούμενη από την PCX Computers & Information Systems Ltd.

Στη συνάντηση συμμετείχαν δέκα (10) συμμετέχοντες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια σημαντική στιγμή, καθώς η τεχνική ομάδα του PCX εκπαίδευσε τις ομάδες των άλλων συνεργατών στη διαχείριση της πλατφόρμας ENCRYPT 4.0 και του ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε διεξοδικά η προ-τελική έκδοση του IO3: Encrypt 4.0 Documental battery on cyber attacks, οι δραστηριότητες Διάδοσης, η οικονομική διαχείριση και η βιωσιμότητα του έργου.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία, στο Târgu Mureș, όπου όλοι οι εταίροι θα παρευρεθούν στο τελευταίο Multiplier Event του έργου.