3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – 22 Οκτωβρίου 2022

Η 3η Διακρατική συνάντηση ολοκληρώθηκε διαδικτυακά. Λόγω της πανδημίας του Covid-19 , η συνάντηση έπρεπε να γίνει εξ αποστάσεως. Παρόλα αυτά, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων.

Αξιολογήθηκε η πρόοδος του έργου και σχεδιάστηκαν και αποφασίστηκαν μελλοντικά βήματα. Πιο συγκεκριμένα, η ISQ παρουσίασε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του IO1 (το Encrypt 4.0 Cyber Risk Audit Matrix – CRAM) που έγινε από τα Συμβούλια Εξωτερικών Αξιολογητών. Το IO1 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα είναι σύντομα έτοιμο για ανέβασμα στον ιστότοπο του έργου.

Επιπλέον, έχει σημειωθεί πρόοδος στις επικείμενες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν από όλους τους συμμετέχοντες, ιδίως στο παραδοτέο 2, το εκπαιδευτικό εργαστήριο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο Encrypt 4.0 (IO3). Η ομάδα του FH Joanneum Gesellschaft MBH έκανε μια παρουσίαση της εξέλιξης. Επίσης, συζητήθηκε ο προσχεδιασμός του παραδοτέου 3 (Encrypt 4.0 Documental battery on cyber-attacks).

Τέθηκαν και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας, τη Διάδοση και Αξιοποίηση και την Ομάδα Διαχείρισης Έργου. Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση παρουσία δεν ήταν δυνατή, η ομάδα εργάστηκε άρτια και όλα τα μέλη έμειναν ικανοποιημένα.

Ακολουθήστε την πρόοδο του έργου #ENCRYPT4.0 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.