Юни 2022

Бюлетин 2

Кибератаките представляват по-голяма опасност за демокрациите и икономиките от оръжията и танковете
Жан-Клод Юнкер, 2017 г
Председател на Комисията
Добре дошли във втория бюлетин на проекта ENCRYPT4.0!

ENCRYPT4.0 е двугодишен проект, който току-що стартира през ноември 2020 г. и ще продължи до октомври 2022 г. ENCRYPT4.0 е финансиран с подкрепата на програмата Еразъм+ и в продължение на две години партньорите по проекта ще работят с цел привличане на младите хора в целеви обучителни дейности с фокус върху киберсигурността. Целта е да се укрепи капацитетът на производствените МСП, за да се гарантира сигурността на техните данни в контекста на Индустрия 4.0 и да се допринесе за справяне с недостига на работна сила в киберсигурността чрез създаване на цялостен обучителен пакет.

Encrypt 4.0 има за цел да предостави на производствените МСП в цяла Европа пакет от инструменти за борба с кибер заплахите, като за реализирането на тази цел са необходими усилия на общоевропейско ниво, които ще бъдат гарантирани благодарение на богатия опит на всички партньорски организации. Нещо повече, транснационалният характер на кибератаките подтиква киберпрестъпленията да надхвърлят националните граници като поради тази причина те могат да бъдат адекватно адресирани само чрез споделени знания и практики.

Encrypt 4.0 Матрица за одит на кибер риска (CRAM)

Производствената индустрия се нуждае от инструменти за включване на кибер рисковете в своите съществуващи процеси за управление на риска. ENCRYPT 4.0 се стреми да адресира именно тази нужда, фокусирайки се върху оценката на киберсигурността и разработвайки матрица за одит на кибер-риска (CRAM).

CRAM е инструмент, който подпомага мениджърите на производствени МСП да извършат цялостен анализ на техните процеси, като вземат предвид използването на иновативни технологични решения, базирани на Индустрия 4.0 и идентифицирайки кибер рисковете свързани с тях, както и при проектирането и установяването на ефективни мерки за управлението на тези рискове. Матрицата е разработена въз основа на експертен опит от национален, европейски и световен мащаб, както и обратна връзка от експерти по киберсигурност от шест европейски държави – Австрия, Португалия, Румъния, България, Кипър и Испания.

Матрицата за одит на кибер-риска (CRAM) също така позволява на служителите не само да направят дългосрочна стратегия за киберсигурност, но и бързо да извършват ежедневно отчитане. Следователно действителните нива на риск за процесите са очевидни във всеки един момент, тъй като поддържането на непрекъснатото производство е от решаващо значение и най-краткото лишаване от определен процес може да има непоправимо въздействие и да причини огромни финансови загуби за компаниите.

Encrypt 4.0 Учебни лаборатории по киберсигурност

“ Учебната лаборатория по киберсигурност ENCRYPT 4.0 е готова и достъпна онлайн тук“training.encrypt40.eu

Лаборатория 1:  Мрежовата защита се фокусира върху изграждането на сигурност на ниво мрежа, както и върху методи за криптиране на информация, изграждане на сигурни връзки и удостоверяване, за да се съхранява и предава чувствителна информация.

Лаборатория 2:  Кибер заплахи и уязвимости се разглежда системите за откриване и реагиране на проникване и мерки за изграждане на сигурна инфраструктура за оценка, наблюдение и предотвратяване на киберзаплахи.

Лаборатория 3:  Етично хакерство има за цел да демонстрира как проактивно да се постигне адекватно ниво на ИТ сигурност чрез опит за проникване в компютърна система с цел тестване на нейната относителна сигурност.

КАКВО ПРЕДСТОИ...

Encrypt 4.0 Документалният архив за кибер атаки ще представлява компилация от казуси, представящи различни кибер атаки, които ще бъдат достъпни онлайн на уебсайта на проекта и ще служат като онлайн инструмент за обмен на знания, насочен към подкрепа на МСП за повишаване на тяхната киберсигурност и предотвратяване на кибер- атаки.

Останете на линия!