октомври 2022

Бюлетин 3

КИБЕРАТАКИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПО-ГОЛЯМА ОПАСНОСТ ЗА ДЕМОКРАЦИИТЕ И ИКОНОМИКИТЕ, ОТКОЛКОТО ОРЪЖИЯТА И ТАНКОВЕТЕ
Председател на Европейската комися, 2017 г
Жан-Клод Юнкер

Добре дошли в третия и последен бюлетин по проект ENCRYPT 4.0! ENCRYPT 4.0 е двугодишен проект, който приключва през октомври 2022 г. и е финансиран с подкрепата на програма „Еразъм+“. В рамките на изпълнението, партньорите по проекта организираха редица специфични обучителни дейности в областта на киберсигурността, в които участваха ръководители на отдели и специалисти от производствени МСП, които преминават към Индустрия 4.0,.

ENCRYPT 4.0 ДОКУМЕНТАЛЕН АРХИВ ЗА КИБЕРАТАКИ

Консорциумът по проект ENCRYPT 4.0 разработи този документ, за да служи като инструмент, даващ достъп до критичен анализ и поуки от реални кибератаки, както и до стратегии за предотвратяване, идентифициране, преодоляване и възстановяване от тях. Документалният архив за кибератаки е специално адаптиран към нуждите на производствените МСП в ЕС, работещи в контекста на Индустрия 4.0, и представлява сборник с казуси за кибератаки, който има за цел да подпомогне МСП в подобряването на тяхната киберсигурност и предотвратяването на кибератаки.

Encrypt 4.0 документалният архив съдържа общо 18 казуса, базирани на проучвания, личен опит и наблюдения, както и на дълбочинни интервюта с изпълнителни директори, професионалисти в областта на киберсигурността и ИТ специалисти. Описани са различни видове кибератаки и е направен критичен анализ на причините за пробивите в сигурността, как са били преодолени и какви са били последствията.

СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ ENCRYPT 4.0

Всеки от партньорите организира еднодневно събитие по проекта в своята страна, на което присъстваха над 30 мениджъри и служители на производствени МСП, специалисти по киберсигурност, обучители в сферата на ПОО, консултанти и ученици от професионални гимназии. Събитията, организирани в Австрия, България, Кипър, Испания и Португалия, имаха за цел да представят крайните продукти на Encrypt 4.0 и да предизвикат интерес и да насърчат бъдещото професионално развитие в областта на киберсигурността.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В РУМЪНИЯ

Финалната конференция по проект Encrypt 4.0 се проведе на 6 октомври 2022 г. в Търгу Муреш, Румъния. Над 100 участници присъстваха на публичната сесия, в която партньорите представиха продуктите по проекта: Матрицата за одит на киберриска, лабораториите за обучение, документалния архив. Бяха организирани дискусии с участниците, за да се съберат впечатления и предложения за осигуряване на устойчивост на проека: Сорин Маринча, управител на Tehnomar: „Продуктите Encrypt 4.0 са изключително полезна помощ за моята компания, която все по-често е обект на кибератаки“. Преди и след събитието бяха публикувани много съобщения от регионалната преса, радио и телевизионни интервюта. С това проектът ENCRYPT 4.0 приключва, но иновативните му продукти ще останат достъпни на 7 езика за дълъг период от време…