ИМЕ НА ПРОЕКТА

Съвместна инициатива за развитие на работна сила за подпомагане на европейската индустрия в преодоляването на недостига на професионалисти по киберсигурност

Референтен номер на проекта
2020-1-RO01-KA202-079983
Cybersecurity Project Image
encrypt 4.0

Киберсигурността поставя проекта в ясни бизнес условия

Информация за проекта: Бъдещето на бизнеса е дигитално, но все още много ръководители и управителни съвети остават неинформирани за риска от киберсигурност.

Време е експертите по сигурността да ангажират ръководните структури и да получат гласност в изпълнителното управление.

Чрез проекта по Еразъм+, Encrypt 4.0, никой няма да може да отрече въздействието на идентифицираните рискове.

РЕЗУЛТАТИ

Осигуряване на стойност както за бизнес, така и за техническо ръководство

01
Encrypt 4.0 Матрица за одит на кибер риска (CRAM)

Стимулиране мениджмънта на МСП в производственият сектор да възприеме проактивен подход към киберсигурността, приложим за съответното предприятие, чрез подкрепа в процеса на анализ, идентифициране и отстраняване на кибер рискове и заплахи

02
Encrypt 4.0 Учебна лаборатория по киберсигурност

Насърчаване на интерактивно проектно-базирано обучение за повишаване на уменията и компетентностите по киберсигурност на служителите в МСП и/или професионалистите в областта на киберсигурността

03
Encrypt 4.0 Документален архив за кибер атаки

Укрепване диалога между заинтересованите лица в областта на киберсигурността и предоставяне на свободен достъп до критически анализи на научените уроци и възможни сценарии за киберзащита

ПУБЛИКА

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Ръководители на отдели в производствени МСП
Служители и експерти по киберсигурност в МСП
Ученици от професионални специалности с технически профили
Обучители в ПОО в областта на киберсигурността