TITLUL PROIECTULUI

Inițiativă comună de dezvoltare a forței de muncă cibernetice pentru a permite industriei europene să depășească lipsa de profesioniști în domeniul securității cibernetice

NUMĂR REF. PROIECT
2020-1-RO01-KA202-079983
Cybersecurity Project Image
encrypt 4.0

Formularea securității cibernetice a proiectului în condiții clare de afaceri

Informații despre proiect: Viitorul afacerilor este digital, însă totuși mulți directori și consilii de administrație rămân deseori neinformați cu privire la riscul de securitate cibernetică.

Este timpul ca liderii de securitate să se implice în conducere și să devină cu adevărat importanți pentru conducerea executivă.

Cu Encrypt 4.0 al Erasmus +, nimeni nu poate nega impactul riscului dvs.
REZULTATE

Oferind valoare atât pentru conducerea de afaceri, cât și pentru cea tehnică

01
Encrypt 4.0 Matricea de audit de risc cibernetic

Permite managementului IMM-urilor de producție să adopte o abordare proactivă a securității cibernetice prin sprijinirea acestora în procesul de analiză, identificare și abordare a riscurilor și amenințărilor cibernetice

02
Encrypt 4.0 Laborator de instruire în domeniul securității cibernetice

Promovarea învățării interactive bazate pe proiecte în ceea ce privește creșterea abilităților și competențelor în materie de securitate cibernetică ale angajaților IMM-urilor și ale profesioniștilor în domeniul securității cibernetice.

03
Encrypt 4.0 Baterie documentară privind atacurile cibernetice

Consolidarea dialogului de la egal la egal în domeniul securității cibernetice și acordarea accesului gratuit la analizele critice ale lecțiilor învățate și a foilor de parcurs pentru apărarea cibernetică.

Public

OBIECTIVE

Șefi de departamente în IMM-urile de producție
Angajați și profesioniști în securitate cibernetică din IMM-uri
Studenți în profiluri tehnice
Formatori VET în domeniul securității cibernetice