Новини Срещи по проекта

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА – 25 ноември 2020 г.

Първата среща„Encrypt 4.0“ (№ 2020-1-RO01-KA202-079983) по програма Еразъм+на Европейския съюз се състоя на 25 ноември 2020 г.

Поради пандемията, предизвикана от COVID-19, срещата се проведе онлайн.

Kато на нея присъстваха 11 участници от 6-те партньорски организации от съответно 6 европейски държави.

UMFST представи целите, дейностите, интелектуалните продукти и очакваните резултати от проекта и дискутира с партньорите началните стъпки от изпълнението на проекта.

В заключение, UMFST предостави достъп до общо споделено пространство, в което партньорите да обменят информация и документи по проекта.