Întâlniri de proiect Știri

Prima întâlnire de proiect – 25 noiembrie 2020

Prima întâlnire a „Encrypt 4.0” Proiect 2020 -1-RO01-KA202-079983) din Erasmus + of the European Uniunea a avut loc la 25 noiembrie 2020

Cu toate acestea, din cauza pandemiei COVID-19, întâlnirea a avut loc pe internet.Prin urmare, au participat 11 participanți la ședință, 6 organizații partenere și 6 țări europene.

Rapoarte UMFST despre proiect „Criptare 4.0” .

Prezentarea unui Gallo, rezultate posibile și activități de program (IO)

În concluzie, informațiile despre proiectul UMFST erau disponibile.