Новини Срещи по проекта

2-РА ПРОЕКТНА СРЕЩА – 25 май 2021 г

Втората транснационална среща на партньорите по проект Encrypt 4.0 (2020-1-RO01-KA202-079983), програма Еразъм+ на ЕС, бе проведена онлайн на 25 май 2021 г.

Тази среща бе посветена на споделяне и обсъждане на напредъка по разработването на интелектуален продукт 1 (Матрица за одит на кибер риска), планиране на тестването му от външни оценители и успешното му финализиране. Водещата организация за разработката на ИП1 е ISQ. Партньорите също така започнаха разработването на ИР2: Encrypt 4.0 Учебна лаборатория по киберсигурност, дейност, ръководена от университета по приложни науки FH Joanneum.

В края на втората транснационална среща по проекта, партньорите разговаряха за управлението на качеството в рамките на проекта и за разпространението на информация относно проекта. В допълнение, партньорите обсъдиха важни аспекти от проекта и планираха работата по проекта в следващите месеци.

Проектът ENCRYPT 4.0 – „Съвместна инициатива за развитие на работна сила за подпомагане на европейската индустрия в преодоляването на недостига на професионалисти по киберсигурност“ (номер на проекта 2020-1-RO01-KA202-079983) е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+ (КД2, стратегическо партньорство за професионално образование и обучение) и включва 6 партньори от различни държави: Университет по медицина, фармацевтика, науки и технологии „Джеордже Емил Паладе“, Таргу Муреш (Румъния), Avantalia (Испания), Европейски център за качество ООД (България), Университет за приложни науки FH JOANNEUM (Австрия), ISQ (Португалия), както и PCX Computers & Information Systems Ltd. (Кипър).

Следващата среща е планирана за ноември-декември 2021 г. Консорциумът очаква тя да може да се проведе на място, ако обстоятелствата го позволяват, в Санта Круз де Тенерифе, Испания. Следвайте развитието на проекта #ENCRYPT4.0 в социалните медии.