ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Κοινή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού στον κυβερνοχώρο για να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να ξεπεράσει την έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ
2020-1-RO01-KA202-079983
Cybersecurity Project Image
encrypt 4.0

Η στάση του έργου για την ασφάλεια του διαδικτύου σε σαφής επιχειρηματικούς όρους

Πληροφορίες έργου: Το μέλλον των επιχειρησεων είναι ψηφιακό, ωστόσο πολλά στελέχη και Διοικητικά Συμβούλια δεν είναι ενημερωμένα σχετικά με τον κίνδυνο της διαδικτυακής ασφάλειας.

Ήρθε η ώρα για τους ηγέτες ασφαλείας να αναλάβουν και να γίνουν πραγματικά σημαντικοί για την εκτελεστική διαχείριση.

Με το Encrypt 4.0 από το Erasmus+ , κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τις επιπτώσεις του ρίσκου σας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσφέροντας αξία τόσο για επιχειρηματική όσο και για τεχνική ηγεσία

01
Encrypt 4.0 Πίνακας Ελέγχου Κινδύνων στο Διαδίκτυο

Δυνατότητα στη διαχείριση των ΜΜΕ μεταποίησης να υιοθετήσει μια προληπτική προσέγγιση έναντι της ασφάλειας στο διαδίκτυο υποστηρίζοντας τις στη διαδικασία ανάλυσης, εντοπισμού και αντιμετώπισης των κινδύνων και των απειλών στο διαδίκτυο Encrypt 4.0 Εργαστήριο εκπαίδευσης ασφάλειας στο διαδίκτυο

02
Encrypt 4.0 Εργαστήριο εκπαίδευσης ασφάλειας στο διαδίκτυο

Προώθηση της διαδραστικής μάθησης βάσει έργων σχετικά με την ενίσχυση των δεξιοτήτων ασφάλειας του διαδικτύου και των ικανοτήτων των υπαλλήλων των ΜΜΕ και των επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

03
Encrypt 4.0 Συστοιχία Δεδομένων σε διαδικτυακές επιθέσεις

Ενίσχυση του ομότιμου διαλόγου στον τομέα της ασφάλειας και παροχή δωρεάν πρόσβασης σε κρίσιμες αναλύσεις των μαθημάτων και των χαρτών πορείας υπεράσπισης στο διαδίκτυο.

Κοινό

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ

Επικεφαλής τμημάτων μεταποιητικών ΜΜΕ
Εργαζόμενους και επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο από ΜΜΕ
Καταρτιζόμενοι με τεχνικά προφίλ
Εκπαιδευτές στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο