Ιούνιος 2022

Ενημερωτικό δελτίο 2

Οι επιθέσεις στο διαδίκτυο είναι πιο επικίνδυνες για δημοκρατίες και οικονομίες από ότι τα όπλα και τα τανκς.
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 2017
Πρόεδρος της Επιτροπής

Καλώς ορίσατε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου ENCRYPT4.0!

Το ENCRYPT 4.0 είναι ένα διετές έργο που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020 και θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο του 2022. Το ENCRYPT 4.0 χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ και τα επόμενα δύο χρόνια οι εταίροι του έργου θα εργαστούν για να προσελκύσουν επαγγελματίες και δυσπρόσιτους νέους σε στοχευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ επιχειρήσεων παραγωγής να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δεδομένων τους στο πλαίσιο του Industry 4.0 και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον κυβερνοχώρο μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πακέτου κατάρτισης.

Εφόσον το Encrypt 4.0 στοχεύει να δώσει στις ΜΜΕ παραγωγής σε όλη την Ευρώπη ένα πακέτο εργαλείων για την καταπολέμηση των απειλών στον κυβερνοχώρο, χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια, η οποία εξασφαλίζεται από την εκτεταμένη τεχνογνωσία όλων των οργανώσεων εταίρων. Επιπλέον, ο διακρατικός χαρακτήρας των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο υποδηλώνει ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και μόνο μέσω κοινών γνώσεων και πρακτικών μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς.

ENCRYPT 4.0 CRAM

Η βιομηχανία μεταποίησης χρειάζεται εργαλεία για την ενσωμάτωση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο στις υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Σε αυτό το πλαίσιο, το ENCRYPT 4.0 αντιμετώπισε αυτή την ανάγκη, εστιάζοντας στην αξιολόγηση της κυβερνοασφάλειας, και ανέπτυξε τον πίνακα ελέγχου κινδύνων στον κυβερνοχώρο (Cyber Risk Audit Matrix – CRAM).

Το CRAM είναι ένα εργαλείο που υποστηρίζει τους διαχειριστές των μεταποιητικών ΜΜΕ να διεξάγουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση των διαδικασιών τους, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που βασίζονται στη Βιομηχανία 4.0, εντοπίζοντας τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο και υποστηρίζοντάς τους στο σχεδιασμό και τον καθορισμό αποτελεσματικών ελέγχων. Αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την ανατροφοδότηση από εμπειρογνώμονες σε θέματα κυβερνοασφάλειας από έξι ευρωπαϊκές χώρες – Αυστρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ισπανία.

Το CRAM επιτρέπει επίσης στους υπαλλήλους να χαράξουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική κυβερνοασφάλειας, και να εκτελούν γρήγορα καθημερινές αναφορές. Ως εκ τούτου, τα πραγματικά επίπεδα κινδύνου για τις διαδικασίες είναι εμφανή ανά πάσα στιγμή. Δεδομένου ότι η διατήρηση της συνεχιζόμενης παραγωγής είναι ζωτικής σημασίας και η πιο σύντομη καταστροφή ορισμένης διαδικασίας μπορεί να έχει ανεπανόρθωτο αντίκτυπο και να προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημία.

TRAINING LABS ENCRYPT 4.0

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια Encrypt 4.0 είναι έτοιμα και διαθέσιμα online εδώ: training.encrypt40.eu/el

Το Εργαστήριο 1: Προστασία Δικτύου επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ασφάλειας σε επίπεδο δικτύου, καθώς και σε μεθόδους για την κρυπτογράφηση πληροφοριών, την οικοδόμηση ασφαλών συνδέσεων και την αυθεντικοποίηση, προκειμένου να αποθηκεύονται και να μεταδίδονται ευαίσθητες πληροφορίες.

Το Εργαστήριο 2: Απειλές και ευπάθειες στον κυβερνοχώρο ασχολείται με συστήματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης εισβολών και μέτρα για τη δημιουργία μιας ασφαλούς υποδομής για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και πρόληψη απειλών στον κυβερνοχώρο.

Το Εργαστήριο 3: Ηθικό Hacking στοχεύει στην επίδειξη του τρόπου προληπτικής επίτευξης ενός επαρκούς επιπέδου ασφάλειας ΤΠ μέσω της προσπάθειας διείσδυσης σε ένα υπολογιστικό σύστημα.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ…

Το Encrypt 4.0 Συλλογή εγγράφων για τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που θα είναι μια συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών για κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του έργου και θα χρησιμεύουν ως διαδικτυακό εργαλείο μάθησης από ομοτίμους με στόχο την υποστήριξη των ΜΜΕ για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειάς τους και την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων.

Μείνετε συντονισμένοι!