Νέα Συναντήσεις έργου

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – 25 Μαΐου 2021

Η 2η συνάντηση του έργου “Encrypt 4.0” (Αρ. Έργου: 2020-1-RO01-KA202-079983) του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την 25η Μαΐου 2021.

Αυτή η συνάντηση είχε στόχο να μοιραστεί και να συζητήσει την πρόοδο της ανάπτυξης του IO1 (το Cyber Risk Audit Matrix) μέχρι στιγμής και να προγραμματίσει δοκιμές με εξωτερικούς πίνακες αξιολόγησης του IO1 και την οριστικοποίηση, όπου η ISQ είναι ο συντονιστής. Επίσης, άρχισε να αναπτύσσεται συνεργασία για τα εργαστήρια κατάρτισης IO2 Encrypt 4.0, μια δραστηριότητα με επικεφαλής τον FH Joanneum.

Στο τέλος της 2ης συνάντησης του έργου, οι εταίροι μίλησαν για δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας και διάδοσης. Επιπλέον, οι εταίροι του έργου καθόρισαν κρίσιμα σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν και προγραμματίστηκαν περαιτέρω δραστηριότητες.

ENCRYPT 4.0 – «Κοινή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού στον κυβερνοχώρο για να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να ξεπεράσει την έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.» (Αρ. Έργου: 2020-1-RO01-KA202-079983) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus + (KA2, στρατηγική συνεργασία για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και περιλαμβάνει 6 εταίρους από διαφορετικές χώρες: «George Emil Palade» – Πανεπιστήμιο Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Επιστημών και Τεχνολογίας του Târgu Mureș (Ρουμανία), Avantalia (Ισπανία), European Center for Quality Ltd. (Βουλγαρία), FH JOANNEUM University of Applied Science (Αυστρία), ISQ (Πορτογαλία) και PCX Computers & Information Systems Ltd. (Κύπρος).

Η επόμενη συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2021. Και η κοινοπραξία αναμένει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, στη Santa Cruz de Tenerife, Ισπανία.

Ακολουθήστε την ανάπτυξη έργου #ENCRYPT4.0 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.